เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมหน่วยฯ

เมื่อวันที่ 22 ต.. 61 เวลา 1430 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมหน่วยฯ ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ