เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน

เมื่อวันที่ 21 .ค. 61 เวลา 1500 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ณ ห้องประชุม บก.ช.3 พัน.302