เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 61 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯทัศนะศึกษาเยี่ยมชมแหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 20 .ค. 61 เวลา 1500 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯทัศนะศึกษาเยี่ยมชมแหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ บริเวณ ถนนเจริญรัถ วงเวียนใหญ่การช่าง กทม.