เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ พิธีการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61

เมื่อวันที่ 19 ต..61 เวลา 0700 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ พิธีการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ