เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 61 พ.ต.อนุสรณ์ สุบรรณา วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302 ตรวจเยี่ยมการยืงปืนของครูฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61

เมื่อวันที่ 17 ต.. 61 เวลา 0945 พ.ต.อนุสรณ์ สุบรรณา วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302 ตรวจเยี่ยมการยืงปืนของครูฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการฝึกฯ ณ สนามยิงปืน .3 พัน.302 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ