เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการฝึกการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61

เมื่อวันที่ 16 ต.. 61 เวลา 0950 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการฝึกการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ณ บก.หน่วยผึกทหารใหม่ฯ  ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ