เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีมอบการบังคับบัญชา ผบ.ช.3

เมื่อวันที่ 9 .ค.61 เวลา 0819 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีมอบการบังคับบัญชา ผบ..3 ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมืองพิษณุโลก