เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 9 .. 61 เวลา 1800 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ บริเวณพิธีพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก