เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีมอบการบังคับบัญชา ทภ.3

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 61 เวลา 0719 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีมอบการบังคับบัญชา ทภ.3 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก