เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีส่งกำลังพลปรับย้าย

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 0830 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีส่งกำลังพลปรับย้าย จำนวน ๑ นาย ณ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้า บก..3 พัน.302