เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 61 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 3 ต.. 61 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก .3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช .เมือง

พิษณุโลก