เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจฯ นางปรียาภา ผ่องแสง

เมื่อวันที่ 15 ต.. 61 เวลา 1600 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจฯ นางปรียาภา ผ่องแสง ครูใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ โดยมี พล..พิศาล นาคผจญ ผทค.ทบ. เป็นประธานฯ ณ เมรุวัดลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก