เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมฯ นางปรียาภา ผ่องแสง

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 2000 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมนางปรียาภา ผ่องแสง ครูใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ วัดลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก