เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ มอบของที่ระลึกให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 0730 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ มอบของที่ระลึกให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา ณ บ้านพัก อดีตผู้บังคับบัญชา