เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 1000 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ณ ห้องประชุม บก.ช.3 พัน.302