เมื่อวันที่ 28 ก.ย.61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล เข้าร่วมการอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.ย. 61

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.61 เวลา 0830 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล เข้าร่วมการอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.ย. 61 โดยมี พ.ท.กฤตธี พรมชัย วิศวกรโยธา ช.3 พัน.302 ณ อ. 3 นักษัตร ด้านหลัง บก. ช.3 พัน.302