เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการยิงปืนประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61 เวลา 0830 ช.3 พัน.302 ดำเนินการยิงปืนประจำปี 2561 ณ สนามยิงปืน พล.พัฒนา 3 และ สนามยิงปืน ช.3 พัน.302