เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดทหารกองประจำการเข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.ย. 61

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61 เวลา 1900 ช.3 พัน.302 จัดทหารกองประจำการเข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.ย. 61 ณ ห้องอบรม ร้อย.ช.เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302