เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง มทภ.3 (3) กระทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลดีเด่น, เรือนแถวดีเด่น และห้องพักดีเด่น

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 เวลา 1105 พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง มทภ.3 (3) กระทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลดีเด่น, เรือนแถวดีเด่น และห้องพักดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 36 ณ ลานพื้นหน้าแข็งกองบังคับกองพัน