เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดพิธีสักการะพระพุทธมุจลินทร์อัศวจินดาประสิทธิ์,พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 เวลา 0700 ช.3 พัน.302 จัดพิธีสักการะพระพุทธมุจลินทร์อัศวจินดาประสิทธิ์,พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ, พิธีไหว้พระพุทธไตรโลกนาถ และ พิธีสักการะศาลตา – ยาย เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 36