เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเครื่องแบบชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาวให้กับนายทหารสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61 เวลา 0835 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเครื่องแบบชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาวให้กับนายทหารสัญญาบัตรเพื่อใส่ในการปฏิบัติงาน ณ บก. ช.3 พัน.302