เมื่อ 13 ก.ย.61 พล.ต.สุภโชค  ธวัชพีระชัย รอง มทภ.3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จว.ส.ข.ระยะที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อ 13 ก.ย.61 เวลา 0900 พล.ต.สุภโชค  ธวัชพีระชัย รอง มทภ.3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จว.ส.ข.ระยะที่ 2 ประจำปี 2561 เส้นทางสาย บ.บาโงย – บ.ตันหยง – รร.บ้านเจาะตาแม ม.4  ต.กาตอง อ.ยะหา จว.ย.ล. โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302/ผบ.หน่วยงานก่อสร้างที่ 1 (ช.3 พัน.302), หน.ส่วนราชการ, ผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 400 คน ณ รร.บ้านเจาะตาแม ม.4 ต.กาตอง อ.ยะหา จว.ยะลา