เมื่อวันที่ 9 ก.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมบุตรแรกเกิดของกำลังพล

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมบุตรแรกเกิดของกำลังพลพร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ บ้านพักกำลังพล ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมืองพิษณุโลก