เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบมะพร้าวพันธุ์กะทิให้กับ ร้อย.นขต.ช.3 พัน.302 

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 เวลา 0830 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบมะพร้าวพันธุ์กะทิ จำนวน 140 ต้น ให้กับ ร้อย.นขต.ช.3 พัน.302 เพื่อปลูกในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ ด้านหน้าห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.2