เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาลำน้ำกับคุณภาพชีวิต “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 29 ส.. 61 เวลา 0930 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ..3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาลำน้ำกับคุณภาพชีวิต “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก เป็นประธานฯ ณ บริเวณคลองสมอแข อ.เมืองพิษณุโลก