เมื่อ 23 ส.ค.61 พ.อ. พ.อ.วิริยะ เกิดสุข ผอ.กปช.กช./ หน.ชุดตรวจมาตรฐานงานก่อสร้างฯ กรมการทหารช่าง และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจมาตรฐานงานก่อสร้างของ หน่วยงานก่อสร้างที่ 1 (ช.3 พัน.302) หน่วย ช.ฉก.ทภ.3 พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน

เมื่อ 23 ส.ค.61 พ.อ.วิริยะ เกิดสุข ผอ.กปช.กช./ หน.ชุดตรวจมาตรฐานงานก่อสร้างฯ กรมการทหารช่าง และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจมาตรฐานงานก่อสร้างของ หน่วยงานก่อสร้างที่ 1 (ช.3 พัน.302) หน่วย ช.ฉก.ทภ.3 พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ ณ เส้นทาง บ.บาโงย – บ.ตันหยง – รร.บ้านเจาะตาแม ม.4 ต.กาตอง อ.ยะหา จว.ยะลา