เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้าน เข้าร่วมการฟังเทศน์มหาชาติพระเวชสันดรชาดก กัณฑ์ “ชูชก”

เมื่อวันที่ 25 .ค. 61 เวลา 1300 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้าน เข้าร่วมการฟังเทศน์มหาชาติพระเวชสันดรชาดก กัณฑ์ “ชูชก” โดยมี พล.ท.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือนรอง ผอ.ศปป. กอ.รมน. ทภ.3 เป็นประธานฯ ณ ศาลาการเปรียญฯ วัดอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก