เมื่อวันที่ 21 และ 25  ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ประกอบการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปี 61

เมื่อวันที่ 21 และ 25  .ค. 61 เวลา 0800 ช.3 พัน.302 ดำเนินการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ประกอบการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปี 61 ณ สนามยิงปืน ช.3 พัน.302