เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.อ.สาธิต วีระสมวงศ์ นปก.ทบ. หน.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซ่อม กช. ได้เดินทางมาตรวจสภาพเครื่องมือช่าง

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 1600 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.อ.สาธิต วีระสมวงศ์ นปก.ทบ. หน.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซ่อม กช. ได้เดินทางมาตรวจสภาพเครื่องมือช่าง ที่ดำเนินการจ้างซ่อม โดย บ.วงศธร อิมเม็กซ์ กำจัด ในงบซ่อมฟื้นฟูถนน คสช. (เร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 61 จำนวน 3 หมายเลขงาน ณ โรงรถ ร้อย บก. ช.3 พัน.302