เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันสถาปนา ทภ.3 ครบรอบ 116 ปี”

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 61 เวลา 1015 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันสถาปนา ทภ.3 ครบรอบ 116 ปี” โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธานในพิธีฯ ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก