เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของ พลทหารกองประจำการ ประจำเดือน ส.ค. 61

เมื่อวันที่ 17 .ค. 61 เวลา 0600 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของ พลทหารกองประจำการ ประจำเดือน ส.ค. 61 มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 70 นาย  ณ ลานพื้นแข็งหน้ากองบังคับการกองพัน