เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 61 คุณ บงกช แอ๊ดมา ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพลฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนยังชีพ และทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล ทบ.

เมื่อวันที่ 17 .ค. 61 เวลา 1530 คุณ บงกช แอ๊ดมา ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. .3 พัน.302 พร้อมคณะฯ นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพลฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนยังชีพ และทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล ทบ. โดยมี คุณ วรรณวิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมไตรโลกนาถ พล.พัฒนา 3