เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯประจำปี 61 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 16 .ค. 61 เวลา 0530 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯประจำปี 61 ครั้งที่ 2โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน  217 นาย ณ ลานพื้นแข็งด้านหน้าบก..

3 พัน.302