เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 พล.ต.ทรงยศ อินทรเนตร เสธ.กช. และคณะ ดำเนินการตรวจการฝึก เป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ปี 2561

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 เวลา 1400 พล.ต.ทรงยศ อินทรเนตร เสธ.กช. และคณะ ดำเนินการตรวจการฝึก เป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ปี 2561 โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับฯ ณ พื้นที่ฝึก อ่างเก็บน้ำ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก