เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 9 .ค. 61 เวลา 1700 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 30 ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชน ช.3