เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะกำลังพลฯ และแม่บ้านเข้าร่วมพิธีถวายราชสุดีและบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ร.ร.จปร. ครบรอบปีที่ 131

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะกำลังพลฯ และแม่บ้านเข้าร่วมพิธีถวายราชสุดีและบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ร.ร.จปร. ครบรอบปีที่ 131 โดยมี ศิษย์เก่าอาวุโส เป็นประธานห้องบันเทิงทัพ 101 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก