เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 61 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 1030  พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ยากไร้ โดยมี พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก