เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 61 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลาชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 และ พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะกำลังพลฯ และแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ร.ร.จปร. ครบรอบปีที่ 131

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 61 เวลา 1300 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลาชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 และ พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะกำลังพลฯ และแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ร.ร.จปร. ครบรอบปีที่ 131 โดยมี พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานวัดอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก