เมื่อ 6 ส.ค.61 ช.3 พัน.302 จัด จนท. เข้ารับการตรวจการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จากมูลนิธินวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน และประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่ จว.พ.ล.

เมื่อ 6 ส.ค.61 เวลา 0800 ช.3 พัน.302 จัด จนท. เข้ารับการตรวจการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จากมูลนิธินวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน และประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่ จว.พ.ล. โดย พ.อ.ณรงค์ชัย เจริญชัย รอง เสธ.พล.ร.๔ (๒) เป็นประธานฯ ณ ห้อ​ประชุม บก.พล.ร.๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหราช อ.เมืองพิษณุโลก