เมื่อวันที่ 7 ส.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.61 เวลา 1000 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.61 โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธานในพิธีฯ ณ  วัดจันทร์ตะวันตก อ.เมือง จว.พ.ล.