เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังฯ และครอบครัว กราบสักการะขอพร พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ และอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

เมื่อวันที่ 4 .ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังฯ และครอบครัว กราบสักการะขอพร พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ  และอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์