เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302  จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ บ้านพักส่วนตัวฯ จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 61 เวลา 0745 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302  จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ บ้านพักส่วนตัวฯ จ.เพชรบูรณ์