เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 เข้ารับการตรวจความพร้อม ชุดเตรียมพร้อมช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 เวลา 1000 ช.3 พัน.302 เข้ารับการตรวจความพร้อม ชุดเตรียมพร้อมช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย (วาตภัย, อุทกภัย และดินโคลนถล่ม) โดยมี รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 (1) เป็นประธานฯ สนามฟุตบอลด้านหน้า บก.ช.3 พัน.302