เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น PEA SMART PLUST

เมื่อวันที่ 3 .ค. 61 เวลา 0830 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น PEA SMART PLUST จาก จนท.การไฟฟ้าส่นภูมิภาค อ.วังทอง ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.2