เมื่อวันที่ 28 ก.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลาชาติ  ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.61 เวลา 0730 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลาชาติ  ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค.61 โดยมี นาย ภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานฯ ณ เวทีกลาง ศาลากลาง อ.เมืองพิษณุโลก