เมื่อวันที่ 28 ก.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.61 เวลา 1700 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานฯ ณ เวทีกลาง ศาลากลาง อ.เมืองพิษณุโลก