เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมพบปะทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 1000 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมพบปะทหารกองประจำการโดยมี พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.2