เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 1330  พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบบรสพ มทภ.3 เป็นประธานฯ ณ บริเวณคลองยมราช ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก