เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพลพร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 1700 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพลพร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 24 ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชน ช.3