เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพลพร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 23 และทำการซักซ้อมร้องเพลงสดุดีจอมราชา

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 1700 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพลพร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 23 และทำการซักซ้อมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชน ช.3